Dolor_Nuria_Mateo_Psicologa_Barcelona

Quan parlem de dolor crònic ens referim a trastorns que tenen com a característica un dolor persistent, durador en el temps, mínim sis mesos. Aquest tipus de dolor és resistent a la teràpia mèdica convencional. En tot tipus de dolor l’aspecte psicològic és important amb independència de la causa que l’origina.

El dolor afecta la persona tant a nivell físic, en la seva activitat diària com en tot el relacionat a nivell emocional, pensaments, atenció, irritabilitat

La teràpia psicològica pel dolor crònic intenta reduir el temps i / o la intensitat d’aquest dolor, la seva durada.

L’objectiu és:

  • Disminuir la intensitat del dolor
  • Controlar l’ús de medicació
  • Augmentar l’activitat d’oci, passeig, domèstiques que permetin a la persona tenir una bona qualitat de vida
  • Disminuir l’ansietat i depressió ocasionada pel dolor millorant el seu benestar psicològic

    El tractament utilitzat serà:

  • Entrenament d’estratègies d’afrontament del dolor
  • Tècniques de relaxació
  • Tècniques per al maneig de pensaments desagradables relacionats amb aquest dolor