Miedos_Nuria_Mateo_Psicologa_Barcelona

La por és una reacció davant d’una situació inesperada. És el mecanisme d’alerta davant aquest tipus de situacions. Un excés de por davant determinades situacions pot resultar perjudicial escapant al control de la persona comportant reaccions d’inhibició, fugida o marejos. Seria el que s’anomena por patològica, la màxima expressió és el sentiment de terror davant d’una situació en particular o la presència d’un objecte. Aquest tipus de reacció és el que s’anomena fòbia.

Les persones que pateixen reaccions fòbiques saben, entenen i són conscients que les reaccions que presenten són exagerades, però no les poden controlar.

És comú entre les persones que presenten aquest tipus de reaccions fòbiques l’evitació de situacions que els impliquen patir aquest tipus de por incontrolat.

Hi ha diferents tipus de tècniques per a la superació d’aquestes situacions com la teràpia breu estratègica, l’exposició i la dessensibilització sistèmica, la hipnosi. La tècnica serà aquella amb la qual la persona es trobi millor per superar la seva situació.