Mindfulness

Mindfulness_Nuria_Mateo_Psicologa_Barcelona

La paraula “Mindfulness” es tradueix com Atenció Plena o Presència Mental.

Durant els últims 30 anys, la pràctica de Mindfulness o Atenció Plena està integrant-se a la Medicina i Psicologia d’Occident. La seva pràctica es reconeix com una manera efectiva de reduir l’estrès, augmentar l’autoconsciència, reduir els símptomes físics i psicològics associats a l’estrès i millora el benestar general.

L’origen del Mindfulness data de més de 2500 anys, una pràctica molt antiga que constitueix l’essència fonamental de les pràctiques Budistes.

Mindfulness o Atenció Plena significa prestar atenció de manera conscient a l’experiència del moment present amb interès, curiositat i acceptació. Jon Kabat-Zinn, és conegut com a referent mundial per haver introduït aquesta pràctica dins el model mèdic d’occident fa més de 30 anys. Va ser fundador de la Clínica de Reducció d’Estrès en el Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts.

Jon Kabat-Zinn defineix Mindfulness com:

“Fer atenció de manera intencional al moment present, sense jutjar”.

Aquesta atenció ens va permetre aprendre a relacionar-nos de forma directa amb allò que està passant en la nostra vida, aquí i ara, en el moment present. Ens permet prendre consciència de la nostra realitat, donant-nos l’oportunitat de treballar conscientment amb el nostre estrès, dolor, malaltia, pèrdua o amb els desafiaments de la nostra vida.

Una vida en què no posem atenció, en la qual ens trobem més preocupats per allò que ja va passar o pel que encara no ha passat, ens condueix al descuit, l’oblit i l’aïllament, reaccionant de manera automàtica i desadaptativa.

L’atenció plena ens ajuda a recuperar el nostre equilibri intern, atenent de forma integral als aspectes de la persona; cos, ment i esperit. Amb la pràctica del mindfulness desenvolupem una major capacitat de discerniment i de compassió, ens convida a viure una vida de manera plena i en el present.

 

Beneficis de la pràctica del Mindfulness:

 • Estar plenament en el present, en l’aquí i ara
 • Observar pensaments i sensacions desagradables tal com són
 • Consciència d’allò que s’està evitant
 • Connexió amb un mateix, amb els altres i amb el món que ens envolta
 • Major consciència dels judicis
 • Augment de la consciència de si mateix
 • Menor reacció davant experiències desagradables
 • Menor identificació amb els pensaments (no sóc el que penso)
 • Reconeixement del canvi constant (pensaments, emocions i sensacions que vénen i van)
 • Major equilibri, menor reactivitat emocional
 • Major calma i pau
 • Major acceptació i compassió de si mateix

 

Mindfulness en l’esport

Mindfulness_Deportivo_Nuria_Mateo_Psicologa_BarcelonaSi pensem en millorar el rendiment esportiu sempre es té en compte les variables físiques, però tant important o més és el component psicològic (motivació, nivell d’activació, estrès, depressió, fatiga, son, manca d’atenció, preocupació, etc.)

El Mindfulness influeix de manera positiva en l’autoestima i en millorar el rendiment, l’autoconfiança de les persones i per tant, en la dels esportistes ja que ajuda a una interpretació positiva tan dels èxits com dels fracassos. Permet involucrar-se en el que fem fins oblidar el temps, permetent centrar-se en l’activitat. És el que es diu Estat de Flow o fluir, introduït per per Mihály Csikszentmiháyi (2009). Aquest concepte es relaciona amb la creativitat, el talent i la felicitat, sent un dels pilars bàsics de la psicologia positiva.

En Psicologia de l’esport el Mindfulness s’utilitza tant en el cas de la millora de la pràctica esportiva com en el cas d’esportistes lesionats ja que una lesió implica emocions negatives com la por, ira, baixa autoestima, tristesa, ràbia, … provocant una disminució del rendiment esportiu arribant fins i tot a l’abandonament.